1. Andolsun burçları olan göğe, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve vaadedilen güne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şahidlik edene ve şahidlik edilene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kahrolsun Uhdud ashabı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Tutuşturulmuş o ateşin, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani etrafında oturmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yalnızca Azîz ve Hamîd Allah’a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı onlardan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O ki, göklerin ve yerin mülkü yalnız kendisine aittir. Şüphesiz Allah, her şeyi en iyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gerçek şu ki, mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence edip sonra tövbe etmeyenlere cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için altlarından nehirler akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğrusu, Rabbinin yakalaması pek şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İlk defa yaratan ve tekrar diriltecek olan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, Ğafûr’dur, Vedûd’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arş’ın sahibidir, Mecîd’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Her dilediğini gerçekleştirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orduların haberi geldi mi sana? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun’un ve Semud’un. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır, küfürde ısrar edenler bir yalanlama içindeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır; o, çok şerefli bir Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Levhi Mahfuz’dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster