1. Gök yarıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Ve Rabbini dinlediği ve layık kılındığı zaman. Ve yer uzatılıp dümdüz olduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Ve Rabbini dinlediği ve layık kılındığı zaman. Ve yer uzatılıp dümdüz olduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve içinde ne var ise atıp boşaldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve Rabbini dinlediği ve layık kılındığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan muhakkak ki sen Rabbine doğru bir çalışmakla çalışıcısın, artık O’na kavuşacaksındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-9) İmdi kimin kitabı sağ eline verilmiş olursa. Artık bir kolay hesap ile muhasebe edilmiş olur. Ve ehline sevinçli olarak dönmüş bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-9) İmdi kimin kitabı sağ eline verilmiş olursa. Artık bir kolay hesap ile muhasebe edilmiş olur. Ve ehline sevinçli olarak dönmüş bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (7-9) İmdi kimin kitabı sağ eline verilmiş olursa. Artık bir kolay hesap ile muhasebe edilmiş olur. Ve ehline sevinçli olarak dönmüş bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-12) Fakat kime ki, kitabı arkası tarafından verilmiş olur. Derhal bir helâkı çağırır. Ve bir alevli ateşe yaslanacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-12) Fakat kime ki, kitabı arkası tarafından verilmiş olur. Derhal bir helâkı çağırır. Ve bir alevli ateşe yaslanacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (10-12) Fakat kime ki, kitabı arkası tarafından verilmiş olur. Derhal bir helâkı çağırır. Ve bir alevli ateşe yaslanacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphe yok ki o, ehli arasında sevinçli bir halde idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Muhakkak, o sanmıştı ki elbette dönmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır. Şüphe yok ki, Rabbi onu görür olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Artık kasem ederim şafaka. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve geceye ve topladığı şeye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve toplandığı vakit kamere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Elbette ki halden hale mülâki olacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (20-21) Artık onlar için ne var ki, imân etmiyorlar? Ve onlara karşı Kur’an okunduğu vakit secde etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (20-21) Artık onlar için ne var ki, imân etmiyorlar? Ve onlara karşı Kur’an okunduğu vakit secde etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hatta kâfir olanlar, tekzîp ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Halbuki Allah onların kalblerinde neler topladıklarını pek iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Artık onları pek acıklı bir azap ile müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Fakat o kimseler ki, imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, onlar için de tükenmeyen bir mükâfaat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster