1. (1-2) Gök inşikak ettiği (yarıldığı) ve Rabbi(nin emri)ne kulak verip de, (bu itâate)lâyık kılındığı zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Gök inşikak ettiği (yarıldığı) ve Rabbi(nin emri)ne kulak verip de, (bu itâate)lâyık kılındığı zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-5) Yer uzatıl(ıp dümdüz yapıl)dığı, içindekileri atıp boşaldığı ve Rabbi(nin emri)ne kulak verip de, (o da bu itâate) lâyık kılındığı zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-5) Yer uzatıl(ıp dümdüz yapıl)dığı, içindekileri atıp boşaldığı ve Rabbi(nin emri)ne kulak verip de, (o da bu itâate) lâyık kılındığı zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (3-5) Yer uzatıl(ıp dümdüz yapıl)dığı, içindekileri atıp boşaldığı ve Rabbi(nin emri)ne kulak verip de, (o da bu itâate) lâyık kılındığı zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Şübhesiz ki sen (o gün), Rabbine (kavuşuncaya) kadar çabalamakla didinip durucusun! Nihâyet onunla (o yaptığın amelle) karşılaşacak olansın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) O zaman kimin kitâbı (amel defteri), sağ eline verilirse, artık kolay bir hesabla hesâba çekilecek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) O zaman kimin kitâbı (amel defteri), sağ eline verilirse, artık kolay bir hesabla hesâba çekilecek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve sevinçli olarak âilesine dönecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-12) Ama kimin de kitâbı (amel defteri) arka tarafından verilirse, artık (ölüp de kurtulmayı temennî ederek) helâki çağıracak ve alevli ateşe girecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-12) Ama kimin de kitâbı (amel defteri) arka tarafından verilirse, artık (ölüp de kurtulmayı temennî ederek) helâki çağıracak ve alevli ateşe girecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (10-12) Ama kimin de kitâbı (amel defteri) arka tarafından verilirse, artık (ölüp de kurtulmayı temennî ederek) helâki çağıracak ve alevli ateşe girecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünki o, (dünyada) âilesi içinde (emirlerimize isyân ederek şımarmakla orada)sevinçli idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Çünki o, (Rabbine) aslâ dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır! Şübhesiz Rabbi onu hakkıyla görücü idi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Çünki o, (Rabbine) aslâ dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır! Şübhesiz Rabbi onu hakkıyla görücü idi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-18) Yemîn ederim o şafağa (akşamın kızıllığına)! Geceye ve (karanlığında)topladığı şeylere! (Nûrunu) topla(yıp dolunay hâline gel)diği zaman, aya! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-18) Yemîn ederim o şafağa (akşamın kızıllığına)! Geceye ve (karanlığında)topladığı şeylere! (Nûrunu) topla(yıp dolunay hâline gel)diği zaman, aya! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (16-18) Yemîn ederim o şafağa (akşamın kızıllığına)! Geceye ve (karanlığında)topladığı şeylere! (Nûrunu) topla(yıp dolunay hâline gel)diği zaman, aya! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Ki siz ey insanlar!) Mutlaka tabakadan tabakaya binecek (hâlden hâle geçecek)siniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O hâlde onlara ne oluyor ki, îmân etmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendilerine Kur`ân okunduğu zaman da secde etmiyorlar, saygı göstermiyorlar, namaza yaklaşmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (22-23) Bil`akis o inkâr edenler, yalanlıyorlar! Hâlbuki Allah, (içlerinde) ne gizliyorlarsa en iyi bilendir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (22-23) Bil`akis o inkâr edenler, yalanlıyorlar! Hâlbuki Allah, (içlerinde) ne gizliyorlarsa en iyi bilendir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Ey Resûlüm!) Bu yüzden, onları (çok) elemli bir azâb ile müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak îmân edip sâlih ameller işleyenler müstesnâ; onlar için tükenmez bir mükâfât vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster