1. Yemîn olsun bürûc (burçlar) sâhibi göğe! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (Geleceği) va`d edilen güne (kıyâmete)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hem (o günde) şâhid olana ve şâhid olunana! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) (Ki mü`minlere işkence yapan) o Ashâb-ı Uhdûd, çırayla tutuşturulmuş o (çok şiddetli) ateş (hendeklerinin sâhibleri) kahrolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) (Ki mü`minlere işkence yapan) o Ashâb-ı Uhdûd, çırayla tutuşturulmuş o (çok şiddetli) ateş (hendeklerinin sâhibleri) kahrolsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) O vakit onlar, onun üzerine (ateşin etrâfında) oturmuş kimseler idiler. Ve onlar, mü`minlere yapmakta olduklarını seyredicilerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) O vakit onlar, onun üzerine (ateşin etrâfında) oturmuş kimseler idiler. Ve onlar, mü`minlere yapmakta olduklarını seyredicilerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve onlardan (o mü`minlerden) sâdece, Azîz (kudreti dâimâ üstün olan), Hamîd(hamd edilmeye çok lâyık) olan Allah`a îmân ettikleri için, (sâdece bunun için) intikam aldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O (Allah) ki, göklerin ve yerin mülkü O`nundur. Ve Allah, herşeye hakkıyla şâhiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şübhesiz ki mü`min erkeklere ve mü`min kadınlara (îmanlarından vazgeçmeleri için) işkence edip de, sonra (yaptıklarına) tevbe etmeyenler yok mu, işte onlar için Cehennem azâbı vardır, hem onlar için (bu dünyada da) yangın azâbı vardır (ki o ateş, kendilerini de yakmıştır)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Muhakkak ki îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, onlar için, altlarından ırmaklar akan Cennetler vardır! İşte büyük kurtuluş budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğrusu Rabbinin (kıskıvrak tutup) yakalayışı, elbette pek şiddetlidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şübhesiz ki (ilk olarak mahlûkatı yaratmaya) başlayan ve (âhirette o yaratmayıtekrar) iâde eden ancak O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve O, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Vedûd (kullarını çok seven)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arşın sâhibidir; Mecîd (şânı pek yüce)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ne dilerse, (dilediği gibi) hakkıyla yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) (Ey Resûlüm!) Sana o orduların, Fir`avun ve Semûd`un (helâk oluş) haber(ler)i geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) (Ey Resûlüm!) Sana o orduların, Fir`avun ve Semûd`un (helâk oluş) haber(ler)i geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) Hayır! O inkâr edenler (hâlâ) bir yalanlama içindedirler! Hâlbuki Allah, onları arkalarından kuşatıcıdır. (Geriye dönüşleri yoktur.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) Hayır! O inkâr edenler (hâlâ) bir yalanlama içindedirler! Hâlbuki Allah, onları arkalarından kuşatıcıdır. (Geriye dönüşleri yoktur.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bil`akis o (yalanladıkları kitab), şerefli bir Kur`ân`dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Levh-i Mahfûz`da (korunmuş bir levhada)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster