1. Yemîn olsun o göğe ve Târık`a! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Târık`ın ne olduğunu sana ne bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, (nûruyla karanlığı) delen yıldızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde bir gözetici (koruyucu melek) bulunmasın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O hâlde insan, neden yaratıldığına bir baksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (O) atılan bir sudan yaratıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Bu su) bel kemiği ile göğüs kemikleri arasın(daki uzuvlar)dan çıkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şübhesiz ki O (Allah), onu geri döndürmeğe (öldürdükten sonra tekrar diriltmeğe)elbette gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O gün (kalblerde bulunan) sırlar ortaya çıkarılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Artık o (insan) için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yemîn olsun o dönüşlü (hâlden hâle giren) göğe! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O (bitkilerle, vâdilerle yarılarak) yarıklar sâhibi olan yeryüzüne! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Şübhesiz ki o (Kur`ân), elbet (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür. Ve o, şaka değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Şübhesiz ki o (Kur`ân), elbet (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür. Ve o, şaka değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Gerçekten onlar, (Kur`ân`ı ibtâl etmek için) bir hîle olarak tuzak kuruyorlar.(Ben de) bir hîle ile (kurdukları) tuzak(larını ibtâl) ederim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Gerçekten onlar, (Kur`ân`ı ibtâl etmek için) bir hîle olarak tuzak kuruyorlar.(Ben de) bir hîle ile (kurdukları) tuzak(larını ibtâl) ederim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Ey Habîbim!) O hâlde kâfirlere (azâb edeceğimiz vakte kadar) mühlet ver; onlara azıcık süre tanımakla, biraz (kendi hâllerine) bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster