1. Gök yarıldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yer uzatılıp düzlendiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İçinde ne varsa attığı ve tamamen boşaldığı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Kuşkusuz sen Rabbine doğru çaba üstüne çaba sarfetmektesin, nihayet O’na varacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O vakit kitabı sağ eline verilen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kolay bir hesapla hesaba çekilecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ama kitabı arkasından verilen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. «Yetiş ey ölüm!» diye bağıracak Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve alevli ateşe girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü o ailesi içinde sevinçli idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır Rabbi onu görmekte idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şimdi, yemin ederim o şafağa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceye ve içinde barındırdığı şeylere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Derlendiği zaman o aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Böyleyken onlar neden acaba iman etmezler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Karşılarında Kur’ân okunduğu vakit secde etmezler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Aksine o nankörler yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Oysa Allah içlerinde sakladıklarını biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onun için onlara elem verici bir azabı müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak iman edip iyi ameller işleyenler başkadır. Onlara tükenmez bir ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster