1. Gök yarıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbine boyun eğip de (kendine layık olan) gerçekleştirildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yer uzatılıp düzlendiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İçinde olanları atıp boşaldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rabbine boyun eğip de (kendine layık olan) gerçekleştirildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Sen Rabbine (kavuşuncaya) kadar çabalayacaksın, sonunda O’na kavuşacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O kolay bir şekilde hesaba çekilecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve ailesine sevinçli olarak dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kimin kitabı da arka tarafından verilirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O da helak çağıracak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Çılgınca yanan ateşe girecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü o ailesinin içinde sevinçliydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu o (Rabbine) dönmeyeceğini sanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır. Muhakkak ki, Rabbi onu görüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır. Yemin ederim şafağa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceye ve topladıklarına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Dolunay haline geldiği zaman aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Muhakkak ki siz bir halden başka bir hale geçeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Böyleyken, onların ne imtiyazları var da, Allah’a, Allah’a imanın gerektirdiği esaslara, âhirete iman etmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendilerine Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Gerçekte ise o inkar edenler yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Oysa Allah onların içlerinde sakladıklarını çok iyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onları acıklı bir azapla müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak iman edip salih ameller işleyenler ayrı. Onlar için kesintisiz bir ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster