1. Andolsun burçlar sahibi göğe, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O vaadedilen güne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şahide ve şahit olunana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kahrolsun o hendek ashabı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Tutuşturucu yakıt dolu ateş (hendeğinin) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O zaman onlar o (ateş hendeği)nin başında oturmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlardan sırf yüce ve övgüye layık olan Allah’a iman etmelerinden dolayı öç alıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O (Allah) ki, göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Allah her şeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gerçekten mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence edip de sonra tevbe etmeyenler var ya; onlar için cehennem azabı vardır. Yine onlar için yakıcı ateş azabı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğrusu Rabbinin yakalaması pek şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İlkin var eden, sonra yeniden dirilten O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O mü’min kullarının günahlarını bağışlayan ve kendisine itaat eden dostlarını çok sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arş’ın sahibidir; pek yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İstediğini yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O orduların haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun’un ve Semud’un. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu inkar edenler bir yalanlama içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Gerçek şu ki o, şerefli bir Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Levh-i Mahfuz’dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster