1. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay hallerine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında noksansız alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ama kendileri onlara bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksiltirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yoksa onlar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Büyük bir gün için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün insanlar alemlerin Rabbi huzurunda hazır olup dikilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hayır. Şüphesiz fâcirlerin (kötülerin) kitapları Siccin’dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sen Siccin’in ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yazılmış bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte o gün, yalanlayanların vay hallerine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar ki, ceza ve hesap gününün geleceğini yalanlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Oysa onu sınırı aşan, çok günâhkâr kimselerden başkası yalanlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Öncekilerin masalları’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır. Doğrusu onların kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas tutmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır. Onlar o gün Rabblerinden perdelenmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra onlar hiç şüphesiz o çılgınca yanan ateşe atılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ’İşte bu yalanlamakta olduğunuz şeydir’ denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hayır. Şüphesiz iyilerin kitapları İlliyyin’dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sen İlliyyin’in ne olduğunu bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yazılmış bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Allah’a) yaklaştırılmış olanlar onu görürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Muhakkak ki iyiler nimetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Koltuklar üzerinde (etrafı) seyrederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nimetlerin parıltısını yüzlerinde görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara mühürlü halis bir şaraptan içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun sonu misktir. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onun karışımı Tesnim’dendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O (Tesnim) bir kaynaktır ki, (Allah’a) yaklaştırılmış olanlar ondan içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Doğrusu o suç işleyenler iman edenlere gülerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz işaretleri yaparlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ailelerine döndüklerinde de (mü’minleri alaya almalarından) zevk duyarak dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ’Bunlar hiç şüphesiz sapıklardır’ derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Oysa kendileri, onların üzerlerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bugün artık iman edenler inkârcılara gülerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Koltukların üzerinde bakarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ’İnkârcılar yapmakta olduklarının karşılığını gördüler mi?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster