1. Gök yarıldığı zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve hep yapageldiği gibi, Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yer yayılıp dümdüz edildiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İçindekileri dışarı atıp boşaldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve hep yapageldiği gibi, Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman... Seyredin siz: neler olacak o zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Sen, tâ Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-9) Hesap defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür. Ve ailesine sevinç içinde döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-9) Hesap defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür. Ve ailesine sevinç içinde döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (7-9) Hesap defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür. Ve ailesine sevinç içinde döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hesap defteri arkasından sol eline verilen kimse ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yok olmayı ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Alevli ateşe girer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O dünyada iken ailesi içinde keyifli, şımarık idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hiçbir sûrette Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! O Rabbine dönecek! Zira Rabbi, devamlı sûrette onun yaptıklarını görüyor, tek tek kontrol ediyordu. (Bu kontrolün de elbette böyle bir neticesi olacaktı.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Demek, gerçek onun sandığı gibi değildir. Şafak hakkı için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gece ve gecenin barındırdığı, şeyler hakkı için, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Dolunay halini alan ay hakkı için: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Siz halden hale geçeceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Öyleyse onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendilerine Kur’ân okunduğunda derin bir saygı ile eğilmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bilakis, o kâfirler dini yalan saymaya devam ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah, onların kalplerinde ne sakladıklarını pek iyi bilir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sen de onlara gayet acı bir azap müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlara ise, hiç kesintiye uğramayan, bitip tükenmeyen mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster