1. Vay haline eksik ölçüp tartanların! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Fakat kendileri başkalarına satar, ölçüp tartarken eksik yapar, hîle karıştırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-6) Sahi onlar, o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbülâlemin’in divanında duracakları günde, diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-6) Sahi onlar, o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbülâlemin’in divanında duracakları günde, diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (4-6) Sahi onlar, o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbülâlemin’in divanında duracakları günde, diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hayır! Hileye sapmayın, âhireti inkâr etmeyin! Doğrusu, yoldan sapan kâfirlerin hesap defterleri Siccîn’dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Siccîn nedir bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Siccîn kâfirlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hesap vermeyi yalan sayanların vay hallerine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Buna "yalan" diyenler, ancak zalimler, azgınlar, günaha dadananlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda: "Bunlar, eski devirde yaşamış insanların masalları!" diyenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır! Gerçek öyle değil! Onların yapageldikleri kötü işler, gitgide kalplerini paslandırmıştır. (onun için âhireti inkâr ederler.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! Hayır! Bu, cezasız kalmayacak. Onlar, o gün Rab’lerini görmekten mahrum kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Peşinden de elbette cehenneme gireceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra kendilerine: "İşte size yalan saydığınız cehennem!" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Fakat hayırlı insanların hesap defterleri "illiyyûn"dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "İlliyyûn" bilir misin nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İlliyyûn, müminlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah’a yakın olanlar ona şahit olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İşte o hayırlı insanlar, naîm cennetlerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Koltuklarına kurulup neşe ile etrafa bakınırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sen onlara bakınca yüzlerinde, cennet nimetlerinin verdiği sevinci okursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kendilerine ağzı mühürlü saf şarap şişelerinden şarap ikram edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hitamı misktir, içildiğinde sonu mis gibi kokar. İşte yarışacaklarsa insanlar, bu cennet devletine konmak için yarışsınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O şaraba Tesnim içkisi de karıştırılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Tesnim de, Allah’a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Cürümlere, suçlara batanlar dünyada iken, müminlerle alay edip onlara gülerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yanlarından geçerken kaş göz hareketleriyle onları küçümserlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ailelerine döndüklerinde yaptıkları bu işlerle övünüp eğlenirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onları gördükleri zaman: "Şunlar kaçık insanlar, anormal tipler!" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Hoş bunları müminlere gözcü tayin eden de yoktu ya! (Fuzulî bir tarzda, kendi kendilerinde öyle bir yetki görürlerdi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte bu gün de, müminler kâfirlerin üstüne gülerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (35-36) Koltuklarına kurulurlar. "Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı?" diye bakınırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (35-36) Koltuklarına kurulurlar. "Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı?" diye bakınırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster