1. Gökyüzü yarıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve içindekileri (dışarı) attı ve boşaldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Muhakkak ki sen, Rabbine doğru (yola çıkarak) cehd ile (nefsinle) cihad edersin. Sonunda O’na mülâki olursun (ruhunu Allah’a ilka edersin, ulaştırırsın). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Fakat kitabı (hayat filmi) sağından verilen kimse ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İşte o, kolay bir hesapla hesaba çekilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve ehline surur içinde sevinçle dönecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve kitabı (hayat filmi), arkasından verilen kimse ise. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte o, hemen ölümü davet edecek (helâk olmak için dua edecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve alevli ateşe yaslanacak (atılacak). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Muhakkak ki o, (dünyada) ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Muhakkak ki o (Allah’a) asla geri dönmeyeceğini sandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, (öyle değil) muhakkak ki Rabbi, onu en iyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve geceye ve örttüğü (barındırdığı) şeylere (yemin ederim). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve nuru tamamlandığı (dolunay haline geldiği) zaman Ay’a (kasem ederim). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz (gök katlarından geçeceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Artık onlara ne oluyor ki îmân etmiyorlar (inanmıyorlar)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hayır, inkâr edenler (kâfirler) yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve Allah, onların (kalplerinde) sakladıkları şeyleri (inkârları, düşmanlıkları) en iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Artık onları elîm azapla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak âmenû olanlar (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefs tezkiye edici amel) yapanlar için, kesintisiz ecir (mükâfat) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster