1. Burçlara sahip semaya andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve vaadedilen güne. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve şahit olana ve şahit olunana (görene ve görülene) (andolsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hendeklerin sahipleri helâk edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (İçi) yakıt dolu ateşin (sahipleri). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ki onlar, onun (ateşin) etrafında oturmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve onlar, mü’minlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve onlardan intikam almaları, Aziz ve Hamîd olan Allah’a îmân etmelerinden başka bir şey için değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O (Allah) ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O’nundur. Ve Allah, herşeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Muhakkak ki onlar, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Muhakkak ki âmenû olanlar (yaşarken Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefsi tezkiye edici amel) yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır ve işte bu büyük fevzdir (kurtuluş ve şerefli bir ikramdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Muhakkak ki O, ilk defa (yoktan var ederek) yaratır. Ve (sonra geri) döndürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve O, Gafur’dur (mağfiret edendir), Vedûd’dur (çok sevendir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (O), Arşın Sahibi’dir, Mecid’dir (çok yüce ve şereflidir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilediği şeyi yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sana, o orduların haberi (kıssası) geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun ve Semud (kavminin ordularının). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır, inkâr edenler, tekzip etmektedirler (yalanlama içindedirler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve Allah, onları arkalarından ihata edendir (kuşatmıştır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, O Kur’ân, Mecid’dir (yüce ve şerefli Kur’ân’dır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (O), Levhi Mahfuz’dadır (merkezî kompüter sisteminde kayıtlıdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster