1. Eksik ölçenlerin (ve eksik tartanların) vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar, ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar (dürüst olup tam ölçerler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve onlara (insanlara) satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler (eksik tartarlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşte onlar beas edileceklerini (diriltileceklerini) zannetmiyorlar (bilmiyorlar) mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Azîm gün için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Âlemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği (kalkacağı) gün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hayır, muhakkak ki, füccarın (şeytanın fücuruna tâbî olan kâfirlerin) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette siccîndedir (zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmanî kader hücrelerindedir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve siccînin ne olduğunu sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (O), rakamlandırılmış (kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu) bir kitaptır (kayıttır, insanların hayat filmidir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İzin günü, yalanlayanların vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar ki dîn gününü yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve onu (dîn gününü), haddi aşan asi günahkârların hepsi hariç, kimse yalanlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman: "Evvelkilerin masalları." dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır, bilâkis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı (kalplerini kararttı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rab’lerinden elbette perdelenmiş olanlardır (Rab’lerini göremezler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra, muhakkak ki onlar, elbette alevli ateşe atılacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra onlara: "Bu, sizin kendisini yalanladığınız şeydir." denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hayır, muhakkak ki ebrar olanların (Allah’a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların) kitapları (kayıtları, hayat filmleri) elbette illiyyin’dedir (zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci âlemdeki kader hücrelerindedir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve illiyyin’in ne olduğunu sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (O), rakamlandırılmış (kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu) bir kitaptır (kayıttır, insanların hayat filmidir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona, mukarrebin (yakın olan melekler) şahit olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette ni’metler içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Tahtlar üzerinde (oturup) seyrederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sen, ni’metin pırıltısını (sevincini), onların yüzlerinde görüp anlarsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara, mühürlenmiş (sadece kendilerinin açacağı) halis şaraptan sunulur (içirilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun (o şarabın) sonu misktir (şahane misk kokusudur). Ve yarışanlar, artık bunda (bunun için) yarışsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onun mizacı (muhtevası) tensimdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O bir pınardır ki ondan, mukarrebin (Rabbine yakın) olanlar içer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Muhakkak ki suçlu olanlar (günahkârlar), âmenû olanlara gülüyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve onların (âmenû olanların) yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve ailelerine döndükleri zaman neşeyle dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve onları gördükleri zaman: "Muhakkak ki onlar gerçekten dalâlette olanlardır." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve onlar, onların (âmenû olanların) üzerine gözetici olarak gönderilmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Artık bugün âmenû olanlar, kâfirlere gülüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Tahtlar üzerinde (oturup) seyrederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kâfirler yapmış oldukları şeyler (sebebiyle) cezalarını buldular mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster