1. Gök yarıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve doğal yapısı gereğince Efendisine kulak verdiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yer dümdüz edildiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İçindekileri atıp boşalttığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve doğal yapısı gereğince Efendisine kulak verdiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan, Efendine doğru çalışıp çabalarsın ve sonunda O’nunla karşılaşırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kitabı sağ taraftan verilen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kolay bir hesaba çekilecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve arkadaşlarına sevinç içinde dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kitabı arkasından verilen ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yok olmayı arzulayacak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve bir ateşte yanacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Oysa arkadaşları arasında sevinçliydi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bir daha (Efendisine) dönmeyeceğini sanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğrusu, Rabbi onu görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun akşamın kızıllığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gecenin topladığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Dolunay halindeki aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Siz evreden evreye binip geçeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Peki onlar neden onaylamıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlara Kuran okunduğunda neden kabul etmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Aksine, inkârcılar yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ALLAH onların sakladıklarını çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onları acı bir azapla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlara ise kesilmez bir ödül var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster