1. Yazıklar olsun kandıranlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Halktan bir şey aldıklarında ölçüyü tam uygularlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Verdikleri zaman ise ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar hiç dirileceklerini sanmazlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Büyük bir günde? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün halk Evrenlerin Efendisinin huzurunda durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Doğrusu, kötülerin yazgısı Siccin’dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Siccin nedir bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Rakamlanmış bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün yalanlayanlara yazıklar olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar Din Gününü yalanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onu ancak azgın günahkarlar yalanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendisine ayetlerimiz iletildiğinde, "Efsane" derdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu, işledikleri günahlar kalplerini kaplamış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğrusu, o gün onlar Rab’lerinden perdelenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve böylece onlar cehenneme atılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Yalanlamakta olduğunuz şey işte budur" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Doğrusu, iyilerin kitabı İlliyyun’dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İlliyyun nedir bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Rakamlanmış bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Tanrı’ya) yakın olanlar ona tanık olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İyiler nimetler içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Koltuklar üzerinde çevreyi seyrederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yüzlerinden nimetlerin sevinç ve parıltısını okursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Çeşni katılmış bir nektardan içirilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Çeşnisi misktir. Yarışanlar işte bunun için yarışsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onun karışımı Tesnimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ki o, (Tanrı’ya) yakın olanların içtiği bir pınardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Suçlular, gerçeği onaylayanlara gülerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yanlarından geçtikleri zaman da birbirlerine göz kaş edip küçümserlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Taraftarlarının yanına döndükleri zaman da alaya alırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onları gördüklerinde, "Bunlar sapıklardır!" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Oysa onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bugün de gerçeği onaylayanlar inkârcılara güler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Koltuklar üzerinde bakarlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnkarcılar yaptıklarıyla cezalandılar mı diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster