1. Gök yarılıp çatlayınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve Rabbini dinleyip itâat ederek sözünü haklayınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve yeryüzü, dümdüz çekilince. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve içindekileri atıp boşalınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve Rabbini dinleyip itâat ederek sözünü haklayınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan, şüphe yok ki sen, Rabbine ulaşmak için meşakkatler içinde didinir durursun da sonunda ona kavuşursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ama kimin kitabı, sağ yanından verilirse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Artık onun hesâbı, kolayca görülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve âilesinin yanına sevinç içinde döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve ama kimin kitabı, ardından verilirse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O, helâk olmasını diler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve cehenneme atılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphe yok ki o, âilesinin içinde sevinmedeydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şüphe yok ki o, öldükten sonra tekrar hayâta dönmeyeceğini sanırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Evet, şüphe yok ki Rabbi, onu görürdü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun gün battıktan sonraki kızıllığa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve geceye ve gecenin kapladıklarına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve aya, dolunay olunca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Elbette geçeceksiniz bir halden bir hâle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Artık ne oldu onlara da inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve onlara Kur’ân okununca secde etmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hayır, kâfir olanlar, yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve Allah, daha iyi bilir, gönüllerinde ne var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Artık müjdele onları elemli bir azapla. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak inananlar ve iyi işlerde bulunanlar başka; onlar içindir başa kakılmıyan mükâfat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster