1. Andolsun burçları bulunan göğe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve vaadedilen güne. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve tanığa ve görünene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kahrolsun yerde hendekler kazıp ateşler yakanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Öylesine ateş ki odunları var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O sırada kendileri de kıyısında oturmuşlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnananlara yaptıklarını seyrediyor onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve ancak üstün ve hamde lâyık Allah’a inandıkları için onları azaplandırmadalar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O mâbut ki onundur saltanatı ve tedbîri göklerin ve yeryüzünün ve Allah her şeye tanıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kadın ve erkek, inananları azaplandıranlar, sonra da tövbe etmeyenler yok mu, onlaradır cehennem azâbı ve onlaradır yakıp kavuran azap. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnananlara ve iyi işlerde bulunanlara gelince: Onlaradır kıyılarından ırmaklar akan cennetler ve buysa pek büyük bir kurtuluştur, bu kutluluk ve murâda eriş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphe yok ki Rabbinin, tutup helâk edişi, pek çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphe yok ki o, ilk defa var eder ve ölümden sonra gene de yaratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve odur suçları örten ve çok çok seven. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şerefli arşın sâhibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilediğini işler durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sana, ordulara âit olan söz gelmedi mi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun’a ve Semûd’a âid olan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kâfir olanlar, zâten de yalanlamaya dalmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve Allah’sa yaptıkları işin ardından onları kavramış, kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, o şerefli Kur’ân’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Korunmuş levhada. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster