1. Gök yarıldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendisine yaraştığı üzere Rabbini(n buyruğunu) dinlediği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yer uzatıl(ıp dümdüz yapıl)dığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İçindekileri dışarı atıp boşaldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve kendisine yaraştığı üzere Rabbini(n buyruğunu) dinlediği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan, sen, Rabbine varan yolda çabalayıp durmaktasın, nihâyet O’na varacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (O zaman) Kimin Kitabı sağından verilirse: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O, kolay bir hesaba çekilecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve sevinçli olarak âilesine dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kimin Kitabı arka tarafından verilirse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O, ölümü çağıracak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve alevli ateşe girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü o, (dünyâda) âilesi arasında (şımarık ve) sevinçli idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, hiç (Rabbine) dönmeyeceğini sanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, Rabbi O’nu görmekte idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yoo, and içerim; akşamın alaca karanlığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceye ve (gecenin bağrında) topladığı şeylere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Değirmileşen aya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ki, siz, mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onların nesi var ki inanmıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendilerine Kur’ân okunduğu zaman secde etmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Tersine o nânkörler yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allâh onların, içlerinde gizledikleri (düşünceleri) biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara acı bir azâbı müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak inanıp yararlı işler yapan kimseler için kesintisiz bir mükâfât vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster