1. Burçlar sâhibi göğe andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Va’dedilen güne andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (O gün) Şâhide ve şâhidlik edilene andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki kahroldu o hendeğin adamları Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O yakıt doldurulup tutuşturulmuş ateş (hendeğinin adamları)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar, o (ateş hendeği)nin başında oturmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve onlar, mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Mü’minler sırf aziz, övgüye lâyık Allah’a inandıkları için o (zâlim)ler onlardan öç aldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O (Allah) ki göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Allâh, her şeye tanıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnanmış erkek ve kadınlara işkence edip sonra (yaptıklarına) tevbe etmeyenler (yok mu), onlar için cehennem azâbı vardır ve onlar için yangın azâbı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnanan ve iyi işler yapan kimseler için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük başarı budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz Rabbinin tutuşu şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İlkin var eden, sonra geri çevirip yeniden yaratan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O bağışlayandır, sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arş’ın sâhibidir, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İstediğini yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O orduların haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Yani) Fir’avn ve Semûd (kavimlerin)in? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu, nânkörler bir yalanlama içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allâh ise onları arkalarından kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, (Kur’ân, onların dedikleri gibi bir söz değil), o şerefli bir Kur’ân’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Korunan bir levhada (yazılı)dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster