1. Göğe ve târık’a andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Târık’ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Parlayan yıldızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu (bekçi) olmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsan neden yaratıldığına bir baksın: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Atılan bir sudan yaratıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bel ile kaburga kemikleri arasından çıkan (bir sudan). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O (Allâh), onu tekrar döndür(üp yarat)mağa kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gizlilerin (ortaya dökülüp) yoklanacağı gün, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnsanın ne bir gücü, ne de bir yardımcısı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Dönüşlü göğe andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Bitkilerin çıkması için) Çatlayan yere andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O (Kur’ân), elbette (hak ile bâtılı) ayırdedici bir sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, şaka değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onlar (onu iptal etmek için) bir tuzak kuruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ben de (onları yakalamak için) bir tuzak kuruyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hele sen o kâfirlere mühlet ver, biraz bırak onları (bildiklerine gitsinler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster