1. Rabbinin yüce adını tesbih et (O’nun eksikliklerden uzak olduğunu an). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki (her şeyi) yarattı, düzenledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve O ki herşeyin miktarını, biçimini belirleyip hedefini gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve O ki otlağı çıkardı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra da onu kupkuru, siyah bir çöpe çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sana (Kur’ân’ı), okutacağız, unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yalnız Allâh’ın dilediğini unutursun. O, açığı da bilir, gizli olanı da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni en kolay yola muvaffak edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde eğer hatırlatmak yarar verirse hatırlat, öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Allah’a) Saygılı olan hatırlar (öğüt alır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bahtsız olan da ondan kaçınır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O da en büyük ateşe girer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra orada ne ölür, ne de yaşar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu, mutluluğa ermiştir zekât veren; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Rabbinin adını anıp namaz kılan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama siz, şu yakın hayâtı yeğliyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Oysa âhiret daha iyi ve daha kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bu (hükümler), elbette ilk sahifelerde de vardı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İbrâhim’in ve Mûsâ’nn sayfalarında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster