1. Semâ yarıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbini dinleyip boyun eğdiğinde -ki Hak budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Arz uzatılıp yayıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İçinde olan şeyleri attığında ve boşaldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendisine hak üzere Rabbini dinleyip boyun eğdiğinde! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Muhakkak ki sen, Rabbine (doğru) çalışıp çabalamaktasın! Sonunda O’na kavuşacaksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kimin ki, sağından oluşmuş bilgileri verilir ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (O), kolay bir hesap ile hesaba çekilecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve mutlu olarak cennet ehlinin yapısına dönüşür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kitabı arka tarafından verilen kimseye gelince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Sübûra = yetiş ey ölüm!" diye çağıracak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve Saîr (alevli ateş)’e maruz kalacaktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Muhakkak ki o, kendi gibiler içinde mutluydu... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Muhakkak ki o, asla (Rabbine) dönmeyeceğini zannetti (ona göre yaşadı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! Muhakkak ki onun Rabbi, onda Basıyr idi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şafağa kasem ederim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceye ve toplayıp taşıdığı şeye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Dolunay’a ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mutlaka siz, boyutlar değiştirerek o boyutların uygun bedenlerine dönüşeceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar (bunlar gerçek)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlara Kur’ân okunduğunda secde etmiyorlar (benliklerini yok edip Hakk’a boyun eğmiyorlar)? (21. âyet secde âyetidir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Üstelik yalanlıyorlar o hakikat bilgisini inkâr edenler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Oysa Allâh (içlerinde) ne toplayıp yığdıklarını (düşünce ve itikatlarını) daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Artık onları feci azapları ile müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sadece iman edip imanın gereğini uygulayanlar müstesnadır! Onlar için kesintisiz bir mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster