1. Andolsun o burçları barındıran Uzay’a! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Vadolunmuş o sürece! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şahide ve şahit olunana! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Öldürüldü o hendek halkı... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O çıralı ateşte. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani onlar ateş çevresinde oturanlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar, iman edenlere yaptıkları şeylere şahittiler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlardan (iman edenlerden) yalnızca Aziyz ve Hamiyd olan Allâh’a iman ettikleri için intikam aldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O ki, semâlar ve arzın mülkü O’na aittir! Allâh her şeye şahittir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Muhakkak ki, iman eden erkeklere ve iman eden kadınlara işkence yapıp, tövbe de etmeyenler var ya, onlar için cehennemin azabı vardır ve onlar için yakıcı azabı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Muhakkak ki iman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlar için altlarından nehirler akan cennetler vardır... İşte bu büyük kurtuluştur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Muhakkak ki Rabbi’nin yakalayışı çok şiddetlidir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Muhakkak ki "HÛ"dur, ibda (izhar) eden ve iade (tekrar izhar) eden! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, Ğafûr’dur, Vedud’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arş sahibi’dir, Meciyd’dir (şanı, azameti yüce). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İrade ettiğini (Dilediğini) yapar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O orduların haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun ve Semud’u (helâk eden)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır! Hakikat bilgisini inkâr edenler bir yalanlama içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allâh, onların verasından (derûnlarından) ihâta edendir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Üstelik O, Kur’ân-ı Meciyd’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Levh-i Mahfuz’dadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster