1. Andolsun semâya ve Tarık’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bilir misin Tarık’ı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Delip geçen yıldızdır (PULSAR)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiçbir nefs yoktur ki, onun üzerinde bir hafîz (gözetleyici - koruyucu) bulunmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Atılan bir sudan (meni) yaratıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Erkeğin beli ve (kadının) teraib’inin (leğen kemiklerinin) arasından çıkar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Muhakkak ki O, onu (aslına) döndürmeye elbette Kaadir’dir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O süreçte, gizliler açığa çıkartılıp bilinir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Artık onun için ne bir kuvvet vardır ve ne de bir yardım edici! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Andolsun yörüngesinde dönenleriyle semâya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yarılan arza ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Muhakkak ki O (Kur’ân), elbette Hak ile bâtılı ayırıcı bir söz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, şaka olarak gelmemiştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Muhakkak ki onlar bir hile kuruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ben de hilelerine hileyle cevap veriyorum! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Bu yüzden o hakikat bilgisini inkâr edenlere mühlet ver, onlara az bir süre tanı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster