1. Rabbinin en âlâ ismini tespih et (Esmâ’sıyla hakikatin olan Rabbinin âlâ oluşunu derûnundan yaşa)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki, (bedeni) yarattı da düzenledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O ki, takdir etti de hidâyet etti (kemâlâtını izhar için kılavuzladı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O ki, mer’ayı (bedenlerin yararlanacağı ortamı) oluşturdu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Sonunda da) onu simsiyah çer - çöp (toprağa atılacak ceset) kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sana OKUtacağız da unutmayacaksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allâh’ın dilediği müstesna... Muhakkak ki O, açığa çıkanı da bilir, gizleneni de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz sana en kolayı kolaylaştıracağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Eğer zikra (hatırlatma) fayda verirse, hatırlat! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Haşyet duyan hatırlayıp düşünecektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. En şakî ise ondan kaçacaktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O (en şakî) ki, en büyük ateşe (Allâh’tan ebedî uzak düşmüşlüğe) maruz kalır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra orada ne ölür (kurtulur); ne de dirilir (hakikatin ilmiyle)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Arınıp saflaşan, gerçekten kurtulmuştur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Rabbinin ismini zikredip (hatırlayıp) bilfiil salât eden (yaşayan) kurtulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat siz dünya hayatını (en aşağı yaşam düzeyini) tercih ediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hâlbuki Âhiret (kudret - bilinç boyutu) daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Muhakkak ki bu (bildirilen realite, ilim), ilk bilgilerde de (vardı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İbrahim’in ve Musa’nın bilgilerinde! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster