1. Vay hâline ölçü ve tartıyı tam yapmayanların! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar ki, insanlardan haklarını tam ölçüyle alırlar da; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onların (hakkını vermeye gelince) ölçtüklerinde eksiltirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bunlar kendilerinin (ölümü tatmanın akabinde) bâ’s olunacaklarını zannetmiyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Azîm bir süreç için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabb-ül âlemîn için insanların kıyam ettiği süreç! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hayır (asla)! Muhakkak ki füccar (Hak’tan sapanlar)’ın kayıtları elbette siccîn’dedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Siccîn’i (ne olduğunu) sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Merkum (silinmesi {İngilizce’de; erase} sözkonusu olmayan) bir kayıttır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O süreçte (Sünnetullâh’ı) yalanlayanların vay hâline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki onlar, Din (yapılanların otomatik sonucunun yaşanacağı) süreçlerini yalanlarlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onu yaşayacağını yalnızca her haddi aşan suçlular yalanlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ona işaretlerimiz bildirildiğinde: "Evvelkilerin efsaneleri" dedi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır (asla)! Aksine yaptıklarının getirileri onların şuurlarını (bir pas gibi) örtmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! Muhakkak ki onlar, o gün, elbette Rablerinden perdelidirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra, muhakkak ki onlar ateşe gireceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra: "İşte bu, yalanladığınız şeydir" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hayır... Muhakkak ki Ebrâr’ın kitabı, elbette İlliyyîn’dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İlliyyîn (-in ne olduğunu) sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Merkum (silinmesi {İngilizce’de; erase} sözkonusu olmayan) bir kayıttır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona mukarrebûn (kurbiyet ehli - tecelli-i sıfat nasiplileri) şahit olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Muhakkak ki Ebrâr, elbette Nimet cenneti içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Koltuklar üzerinde nazar ediyor oldukları hâlde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yüzlerinde, o nimetlerin parıltısını tanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Mühürlenmiş (korunmuş) hâlis bir şaraptan içirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun hitamı (sonu) misk’tir... Yarışanlar işte onda yarışsınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onun karışımı Tesnîm’dendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Mukarrebûn olarak kendisini içtiği bir kaynaktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Muhakkak ki o suç işleyenler iman edenlere gülerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onlara rastladıklarında, birbirlerine göz kırparlar, alay ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kendi ehillerine (ailelerine, yandaşlarına) döndüklerinde, keyiflenmiş mutlu dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onları (iman edenleri) gördüklerinde: "Muhakkak ki bunlar, elbette sapkınlardır" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Hâlbuki onlar (iman edenler) üzerine koruyucular olarak irsâl olunmadılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bu süreçte de iman edenler, o gerçeği reddeden o perdelilere gülüyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Koltuklar üzerinde nazar ediyor oldukları hâlde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Hakikati inkâr edenler yaptıklarının sonucunu yaşıyorlar mı işte böyle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster