1. Gök yarıldığı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve Rabbinin emrine boyun eğib de (O’na itaat) gerçekleştirildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Arz, dümdüz uzatıldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İçindekini atıb boşaldığı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve Rabbinin emrine boyun eğib de (O’na itaat) gerçekleştirildiği zaman, (insan sevabını veya azabını görecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey İnsan! Gerçekten sen, (dönüb varacağın) Rabbine doğru (ölünceye kadar) çabalar da çabalarsın. Nihayet O’na kavuşursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O vakit, amel defteri sağ eline verilen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hemen kolay bir hesab ile hesabı görülecek; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve sevinçli olarak (cennetteki ailesine) ehline dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Fakat kitabı (amel defteri), arka tarafından (sol eline) verilen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Artık "helâk!" diye bağırır, (ölümünü ister); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve cehenneme girer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü o, (dünyadaki) evinde keyifli ve sevinçli idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O (zalim, ahirette Rabbine) asla dönmiyeceğini sanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, (onun zannettiği gibi değil). Çünkü Rabbi onu görüb gözetiyordu. (Muhakkak kendisini hesaba çekecektir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Artık kasem ederim şafak’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceye ve bürüdüklerine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bedir haline geldiği zaman o Ay’a ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sizler, muhakkak halden hale binib geçeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O halde, onlarda ne var ki, iman etmezler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendilerine Kur’an okunduğu zaman, teslim olub gerçeği kabul etmezler, (namaz kılmazlara)?() Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Daha doğrusu, o kâfir olanlar (Kur’an’ı) inkâr ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onun için (Ey Rasûlüm), sen onları acıklı bir azabla müjdele!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak iman edib de salih ameller işliyenler için, bitmez tükenmez bir mükâfat var... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster