1. Kasem olsun, burçlar sahibi semâya, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O vaad edilen güne (kıyamete), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Cumaya ve arefe gününe ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Eski devirlerde müminlere çeşitli eziyetler yapan ve) Ashab-ı Uhdûd (diye adlanan kavim lânet edildiği gibi, Mekke müşrikleri de) lânetlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İşkenceleri (Uhdûd’un), alevli ateştendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O vakit, (o zalim kâfirler) ateşin etrafında oturmuştular; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve müminlere yaptıklarına, (onları yakmalarına) şahid bulunuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Müminlere kızdıkları da, ancak Azîz, Hamîd olan Allah’a iman etmeleri idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü O’nundur; ve Allah her şeye şahiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Muhakkak ki, mümin erkeklerle mümin kadınlara eziyet edenler, sonra da tevbe etmiyenler (var ya), işte onlara cehennem azabı var ve onlara yangın azabı var... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İman edib salih ameller işliyenlere gelince; onlara (ağaçları ve evleri) altından ırmaklar akar cennetler var. İşte büyük kurtuluş budur... () Dikkat! Secde âyetidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Gerçekten Rabbinin (zalimleri azabla) yakalayıvermesi çok şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü O, (mahlûkâtı yoktan var edib) yaratır ve, (sonra öldürüb tekrar) diriltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bununla beraber O, Gafûr’dur = tevbe edenleri bağışlayandır. Vedûd’dur = itaatkârları sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arşın sahibidir, Mecîd’dir = zâtında ve sıfatında pek büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilediğini hemen yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (Ey Rasûlüm) geldi ya sana haberleri (o kâfirler topluluğu) orduların: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun’un ve Semûd’un... (Bunların, peygamberlerini tekzib edişlerini ve sonunda helâk edilişlerini biliyorsun. O halde sen müşriklerin eziyetlerine sabret ve onları böyle bir akıbetle korkut). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Fakat o kâfir olanlar, hâlâ inkârdadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Halbuki, Allah (kendilerini, ilim ve kudreti ile) arkalarından kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Onlar Kur’an’ı inkâr ededursunlar), doğrusu o çok şerefli bir Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bir Levh-i Mahfûz’dadır. (tahrif ve tağyirden korunmuştur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster