1. Azab olsun, ölçüde tartıda noksanlık edenlere... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki onlar, insanlardan ölçüp (haklarını) aldıkları zaman, tam olarak alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Fakat insanlara (verilmek üzre) ölçtükleri, yahud onlara tarttıkları zaman eksiltirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bunlar, zannetmezler mi ki, öldükten sonra kendileri diriltecekler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şiddetli büyük bir günde (kıyamette)?... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün insanlar, âlemlerin Rabbi için (O’na hesab vermek için, kabirlerinden) kalkacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hayır, (o hileye sapmayın, ahireti inkâr etmeyin). Çünkü kâfirlerin (amel) defterleri, (Siccin adı verilen) bir kütükte tesbit edilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bildin mi Siccîn nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, (insanoğlunun amellerinin içine) yazılı bulunduğu bir kitabdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Buna inanmıyanların, o gün vay haline!... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki onlar, hesab gününü inkâr ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Halbuki onu, ancak her azgın günahkar inkâr eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ona ayetlerimiz okununca "- Evvelkilerin masalları." demiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır, (onların zannetikleri gibi değil). Doğrusu onların kazandıkları günahlar, kalblerini kaplamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, (Onlar iman etmezler). Muhakkak ki onlar, o kıyamet günü Rablerinin rahmetinden menedilmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra muhakkak onlar ateşe girecekler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra (onlara) şöyle denilecek: "- İşte (dünyada) inkâr etmiş olduğunuz (azab) budur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hayır, (o kâfirler gibi, olmayın). Çünkü itaatkâr olan sadıkların kitabları (amelleri) İlliyyîn’dedir=yedinci kat gökte veya müzeyyen bir kitabda kayıtlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bildin mi, İlliyyîn nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O, (güzel) yazılmış bir kitabdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona (Mukarrebûn adlı) melekler şahid olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Muhakkak (Allah’a itaat eden) iyi kimseler, nimetleri devamlı olan Naîm cennetinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Koltuklar üzerinde (neşe ile etrafı) seyrederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Öyle ki, nimetlenmelerinin zevkini yüzlerinden tanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara (el değmemiş) mühürlü, saf bir şarabdan içirilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun, (içinde şarab bulunan kabın) mühürü misktir. Artık imrensin imrenecekler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O şarabın katığı Tesnim’dendir = kıymeti yüksek bir maddedendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O Tesnim bir gözedir ki, mukarreb derecesinde olanlar, sırf (katıksız) ondan içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Doğrusu o günahkar müşrikler, iman edenlere gülüyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Müminler, o kafirlerin yanlarından geçtiklerinde, birbirlerine işaret yaparak (müminleri) ayıblıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Evlerine (ailelerine) döndükleri zaman, zevk duyarak dönüyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Müminleri gördükleri vakit: "- İşte bunlar sapıklardır." diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Halbuki, üzerlerine gözcü gönderilmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte bugün (ahirette), müminler de kâfirlere gülecekler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Koltuklar üzerinde bakarlarken... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Nasıl, kâfirler ettiklerinin cezasını buldular mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster