1. (1-2) Gök Rabbini dinleyip O`na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Gök Rabbini dinleyip O`na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-5) Yer de Rabbinin emrine boyun eğerek dümdüz edildiği ve içindekileri dışa atıp boşaldığı zaman (herkes dünyada yaptığının karşılığını görecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-5) Yer de Rabbinin emrine boyun eğerek dümdüz edildiği ve içindekileri dışa atıp boşaldığı zaman (herkes dünyada yaptığının karşılığını görecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (3-5) Yer de Rabbinin emrine boyun eğerek dümdüz edildiği ve içindekileri dışa atıp boşaldığı zaman (herkes dünyada yaptığının karşılığını görecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp çabalayacak ve sonunda O`na mutlaka kavuşacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-9) O zaman kimin kitabı (amel defteri) sağından verilirse, O kolay bir hesaba çekilecek ve (cennetteki) yakınlarına sevinç içinde dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-9) O zaman kimin kitabı (amel defteri) sağından verilirse, O kolay bir hesaba çekilecek ve (cennetteki) yakınlarına sevinç içinde dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (7-9) O zaman kimin kitabı (amel defteri) sağından verilirse, O kolay bir hesaba çekilecek ve (cennetteki) yakınlarına sevinç içinde dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-12) Fakat kime kitabı (amel defteri) arkasından verilirse, (o da) derhal yok olmayı isteyecek ve çılgın alevli cehenneme atılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-12) Fakat kime kitabı (amel defteri) arkasından verilirse, (o da) derhal yok olmayı isteyecek ve çılgın alevli cehenneme atılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (10-12) Fakat kime kitabı (amel defteri) arkasından verilirse, (o da) derhal yok olmayı isteyecek ve çılgın alevli cehenneme atılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü o dünyada, âilesi arasında pek şımarıktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Çünkü o hiçbir zaman (dirilip Rabbine) varmayacağını sanırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! Gerçekten Rabbi onu görüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-19) Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Yemin ederim akşamın alaca karanlığına, geceye ve gecenin içinde barındırdığına, dolunay hâlindeki aya ki, muhakkak siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız (tabakadan tabakaya bineceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-19) Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Yemin ederim akşamın alaca karanlığına, geceye ve gecenin içinde barındırdığına, dolunay hâlindeki aya ki, muhakkak siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız (tabakadan tabakaya bineceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (16-19) Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Yemin ederim akşamın alaca karanlığına, geceye ve gecenin içinde barındırdığına, dolunay hâlindeki aya ki, muhakkak siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız (tabakadan tabakaya bineceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (16-19) Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Yemin ederim akşamın alaca karanlığına, geceye ve gecenin içinde barındırdığına, dolunay hâlindeki aya ki, muhakkak siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız (tabakadan tabakaya bineceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Onlar,) kendilerine Kur`an okunduğu zaman saygıyla secde edip Allah`a teslimiyet göstermiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Tersine, inkârcılar (Kur`an`ı ve ahireti) yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Oysa Allah, onların içlerinde sakladıklarını çok iyi biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Artık sen onları elem dolu bir azapla müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak, iman edip faydalı ve güzel işler yapanlara ise, bitip tükenmeyen mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster