1. Gök yarıldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbini dinleyip O’na yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yer uzatılarak dümdüz yapıldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İçindekileri dışarı atıp boşaldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve Rabbine yaraştığı şekilde O’na kulak verip boyun eğdiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insanoğlu! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp çabalayacak, sonunda O’na kavuşacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O zaman kimin kitabı sağından verilirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O kolay bir hesaba çekilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kimin kitabı da sırtının arkasından verilirse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O, ölümü çağıracak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve çılgın alevli cehenneme girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü o, dünyada ailesi arasında sevinç içinde idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Rabbine hiç dönmeyeceğini sanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Aksine Rabbi onu görmekte idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Akşamın alaca karanlığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceye ve gecenin içinde barındırdığına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Dolunay halindeki Ay’a andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğrayacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlara ne oluyor da inanmıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendilerine Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Aksine kafir olanlar yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Oysa Allah onların içinde gizlediklerini biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onları acıklı bir azab ile müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İman edenler ve salih ameller işleyenler hariç. Onlar için bitip tükenmeyen mükafat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster