1. Yazıklar olsun yolsuzluk yapanlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendileri başkalarından alacakları zaman noksansız isterler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ama başkaları için ölçüp tarttıkları zaman hak yerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar sanmazlar mı ki tekrar diriltilecekler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. dehşetli bir günde (hesaba çekilecekler); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. o gün bütün insanlar alemlerin Rabbi huzuruna dikilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Artık yeter! Sorumsuzluğu tıynet edinenlerin kaydı, elbet Siccin`de (arşivlenecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ama Siccin nedir, bilir misin sen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O (Siccin) sayısal değerlerle korunmuş bir kayıttır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün vay haline yalanlayanların; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. onlar Hesap Günü`nü yalanlıyorlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. halbuki onu ancak haddi aşan günahkarlar yalanlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ne zaman (Hesap Günü`nü hatırlatan) ayetlerimiz kendilerine okunsa, "geçmişin masalları" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ondan daha da beter: yaptıkları yüzünden kalpleri tümüyle pas tutmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bundan daha beteri de var: Elbet onlar o gün Rablerinden mahrum kalacaklar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. sonra onlar gözleri faltaşı gibi açan bir azaba sokulacaklar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. sonra kendilerine denilecek ki: "işte sizin yalanlamayı adet edindiğiniz hakikat budur". Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kesinlikle evet! İyilerin kaydı da `İlliyyun`da (arşivlenecek); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve `Illiyyun nedir, bilir misin sen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O (yine) sayısal değerlerle koruma altına alınmış bir kayıttır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. onu Allah`a yakın olanlar izleyebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şüphe yok ki iyiler tarifsiz nimetler içinde yüzecekler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ebedi huzur ve saadet makamında (rahatlarına) bakacaklar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. yüzlerinde sonsuz mutluluğun tarifsiz parıltısını göreceksin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kişiye özel tarifsiz bir içki ikram edilecek; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. o, içenin ağzında misk kokusu bırakacak; işte bu nedenle yarışmak isteyenler, artık bu uğurda yarışsınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onun katkı maddesi, (Cennetin) zirvesinden dolacak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah`a yakın olanların içtiği tarifsiz bir kaynaktan... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ne var ki günah bataklığına gömülmüş olanlar, bir zamanlar iman edenlere gülerlerdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ve ne zaman onlarla karşılaşsalar kaş göz ederlerdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. ve kafadarları arasına döndüklerinde ise keyifle (anlatırlardı); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ve iman edenleri her gördüklerinde "Bunlar iyiden sapıtmış" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ne ki onlar, mü`minlerin inancına müfettiş olarak gönderilmiş değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Fakat bugün iman edenler küfrü hayat tarzı edinenlere gülecekler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ebedi huzur ve saadet makamında (rahatlarına) bakacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Nasıl? Küfrü hayat tarzı edinenler yapa geldiklerinin `sevabına` (!) nail olabilmişler mi bari!? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster