1. Andolsun; burçlar dolu semaya. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve vaadolunan güne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şehadet edene ve şehadet edilene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Uhdud ashabının canı çıksın, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Tutuşturucu ateşlerle, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani onlar, onun çevresinde oturmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Mü’minlere yaptıklarını seyretmekteydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar; ancak Aziz, Hamid Allah’a inandıkları için mü’minlerden öç almışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O ki; göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Ve Allah; her şeye Şahid’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şüphesiz ki mü’min erkekleri ve mü’min kadınları belaya uğratanlar sonra da tevbe etmemiş olanlar, işte onlar için cehennem azabı vardır. Ve yakıcı azab da onlaradır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Doğrusu iman edip salih amel işlemiş olanlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğrusu Rabbının yakalayışı amansızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Önce yaratıp sonra tekrarlayan O’dur, O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O; Ğafur’dur, Vedud’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arş’ın sahibidir, Mecid’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilediğini mutlaka yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O orduların haberi haberi, sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun ve Semud’un. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu küfredenler, yalanlamadadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah ise onları arkadan kuşatandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Doğrusu o; şanlı bir Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Levh-i Mahfuz’dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster