1. Yıldızların sahibi gökyüzüne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Vaat edilen kıyamet gününe, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şahitlik eden ve şahitlik edilene yemin olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ashabı uhdud yok edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yakıtı (odunu) bol olan ateşi hazırlayanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yakılmış ateşin yanına oturduklarında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnanan insanlara yapılanları seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar inananlardan, yalnızca güçlü ve övülmeye layık olan Allah’a inanıyorlar diye intikam alıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Göklerin ve yeryüzünün mülkü kendisine ait olan Allah, her şeye şahitlik edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnanan erkekleri ve inanan kadınları yoldan çıkarmaya çalışan ve sonradanda tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı ve her şeyi yakıp tutuşturan ateşin azabı var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şurası kesindir ki, iman edip salih amel işleyenler için, altlarından ırmakların aktığı cennetler var. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz ki Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Elbette ki, ilk defe yaratan da O, ölümden sonra tekrar hayata döndüren de O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O bağışlayan ve yarattıklarını sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yüce arşın sahibi çok çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilediğini yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orduların haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun ve Semud’un haberi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar, gelen mesajları yalanlamak ve onları inkar etmek için mücadele eden kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah da onları arkalarından kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Halbuki o (inkar ettikleri mesajlar) yüce bir Kur’an dı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Korunmuş sayfalar içinde (olan Kur’an) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster