1. Andolsun yıldızlarla donatılmış göğe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve o vaat edilen güne. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve şahit olana (görene) ve şahit olunana (görülene). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Lanet olsun O hendek sahiplerine (Ashabı Uhdûd’a). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Tutuşturucu yakıt dolu o ateş ehline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Müminlerden öç almalarının tek sebebi güçlü, övgüye lâyık Allah’a inanmalarıydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Göklerin ve yerin mülkünün kendisine ait olduğu (Allah’a inanmalarıydı) ve Allah her şey üzerine şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence (fitne) uygulayanlar sonra da tevbe etmeyenler (yok mu), işte onlar için cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şüphesiz iman edip de salih amellerde bulunanlar (var ya), onlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki doğrusu, Rabbinin zorlu yakalayışı şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, çok bağışlayandır, çok sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yüce egemenlik tahtının sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Her dilediğini yapıp gerçekleştirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Orduların haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun ve Semud (ordularının)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır! Küfre sapanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah ise, onları çepeçevre sarıp kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır! O (Kitap), azamet sahibi bir Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Levhi Mahfuz’da (yazılı) bulunmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster