1. Burçları olan göğe. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Vaad edilen güne. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hendekleri hazırlayanların canı çıksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bol yakıtı olan ateşi oralara dolduranların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani onlar hendeklerin başında oturuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Müminlere yaptıkları işkenceleri seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Müminlerden öç almalarının tek sebebi aziz, övgüye lâyık Allah’a inanmalarıydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O Allah ki göklerin ve yerin sahibi olan Allah’a. Allah herşeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnanmış erkek ve kadınlara işkence edip, sonra yaptıklarına tevbe etmeyenler, var ya. Şüphesiz onlar için cehennem azabı vardır. Yakıp kavuran azap ta onlaradır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. inananlar ve iyi işler yapanlar için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğrusu Rabbinin yakalaması şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İlk yaratan ve tekrar yaratacak olan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, bağışlayan ve sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arş’ın sahibidir, yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İstediğini yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sana orduların haberi geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun ve Semud’a ait orduların. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Doğrusu kâfirler bir yalanlama içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Halbuki Allah onları artlarından kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Aksine, o şerefli bir Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Korunan bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster