1. (1-4) Şafak vaktine, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, geçip giden geceye yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-4) Şafak vaktine, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, geçip giden geceye yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-4) Şafak vaktine, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, geçip giden geceye yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (1-4) Şafak vaktine, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, geçip giden geceye yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunda, akıl sahibi için hakikatin sağlam bir kanıtı yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı ‘Âd kavmine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) Ülkeler arasında eşi yaratılmamış sütunlu İrem`e? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) Ülkeler arasında eşi yaratılmamış sütunlu İrem`e? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve vadide kayaları oymuş olan Semud (halkın)a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Saltanat sahibi Firavun`a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-14) O ülkelerde haddi aşanları, oralarda bozgunculuğu arttıranları nasıl yok ettiğini bilmez misin? Rabbin onların üzerine azap kırbacını indirmiştir. Rabbin kesinlikle gözetmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-14) O ülkelerde haddi aşanları, oralarda bozgunculuğu arttıranları nasıl yok ettiğini bilmez misin? Rabbin onların üzerine azap kırbacını indirmiştir. Rabbin kesinlikle gözetmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (11-14) O ülkelerde haddi aşanları, oralarda bozgunculuğu arttıranları nasıl yok ettiğini bilmez misin? Rabbin onların üzerine azap kırbacını indirmiştir. Rabbin kesinlikle gözetmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (11-14) O ülkelerde haddi aşanları, oralarda bozgunculuğu arttıranları nasıl yok ettiğini bilmez misin? Rabbin onların üzerine azap kırbacını indirmiştir. Rabbin kesinlikle gözetmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İnsana gelince, Rabbi kendisini imtihan edip ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde, “Rabbim bana cömert davrandı” der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat imtihan edip rızkını daralttığında ise, “Rabbim beni önemsemedi” der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-20) Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz; yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorsunuz; haram helâl demeden mirası yiyorsunuz; malı aşırı derecede seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-20) Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz; yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorsunuz; haram helâl demeden mirası yiyorsunuz; malı aşırı derecede seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mirası hak gözetmeksizin habire yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (17-20) Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz; yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorsunuz; haram helâl demeden mirası yiyorsunuz; malı aşırı derecede seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) Hayır! Yeryüzü ardı ardına sarsılıp paramparça olduğunda, Rabbinin emri gelip melekler saf saf dizildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) Hayır! Yeryüzü ardı ardına sarsılıp paramparça olduğunda, Rabbinin emri gelip melekler saf saf dizildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte o gün cehennem getirilir. O gün insan her şeyi hatırlayacak, ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. “Âh, keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım!” der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-26) O gün Allah`ın günahkârlara vereceği azabı, hiç kimse veremez ve hiç kimse O`nun gibi bağ vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-26) O gün Allah`ın günahkârlara vereceği azabı, hiç kimse veremez ve hiç kimse O`nun gibi bağ vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey doyuma ulaşmış nefis! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hem hoşnut edici, hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (29-30) Kullarımın arasına ve cennetime gir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (29-30) Kullarımın arasına ve cennetime gir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster