1. (1-3) Senin yaşamakta olduğun bu beldeye; doğurana ve doğana yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-3) Senin yaşamakta olduğun bu beldeye; doğurana ve doğana yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-3) Senin yaşamakta olduğun bu beldeye; doğurana ve doğana yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz, insanı zorluklar içinde yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) “Pek çok mal harcadım” der, kimse onu görmedi mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) “Pek çok mal harcadım” der, kimse onu görmedi mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-10) Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona hak ve bâtıl şeklinde iki yolu göstermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-10) Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona hak ve bâtıl şeklinde iki yolu göstermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (8-10) Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona hak ve bâtıl şeklinde iki yolu göstermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-16) Fakat insan, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Köle âzat etmektir veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut toprakta sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-16) Fakat insan, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Köle âzat etmektir veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut toprakta sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (11-16) Fakat insan, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Köle âzat etmektir veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut toprakta sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (11-16) Fakat insan, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Köle âzat etmektir veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut toprakta sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (11-16) Fakat insan, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Köle âzat etmektir veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut toprakta sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (11-16) Fakat insan, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Köle âzat etmektir veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut toprakta sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Sonra iman edenlerden, birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Sonra iman edenlerden, birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) Âyetlerimizi inkâr edenler ise, işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) Âyetlerimizi inkâr edenler ise, işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster