1. Şafağı düşün Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ve on geceyi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çok olanı ve Tek olanı düşün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kendi yolunda akıp giden geceyi düşün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Düşün bütün bunları; bunlarda, akıl sahipleri için hakikatin sağlam bir kanıtı yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bilmez misin Rabbin neler yaptı Ad (halkın)a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. çok sütunlu İrem (halkına), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ki bütün o topraklarda bir benzeri inşa edilmemişti? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve vadide kayaları oymuş olan Semud (halkın)a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve (pek çok) çadır direğine sahip Firavun’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Onlar) toprakları üzerinde hak ve adalet sınırlarını aştılar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ve orada büyük bir yozlaşma ve çürümeye sebep oldular; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. işte bu yüzden Rabbin onları azap kırbacından geçirdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. çünkü Rabbin, şüphesiz, her zaman gözetleyip durmaktadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İnsana gelince, ne zaman Rabbin onu, cömertliğiyle ve hoşnut olacağı bir hayat bağışlamakla denese, "Rabbim, bana karşı (ne kadar) cömertmiş!" der; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ama geçim vasıtalarını daraltarak onu denediği zaman ise, "Rabbim beni küçük düşürdü!" di(ye sızlanı)r. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ama hayır, hayır, (ey insanlar, bütün yaptıklarınızı ve yapmadıklarınızı bir düşünün:) siz yetime karşı cömert değilsiniz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. muhtaçları doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (başkalarının) mirasını açgözlülükle yiyip bitiriyorsunuz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ve sınırsız bir sevgiyle malı mülkü seviyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Peki, (Hesap Günü nasıl davranacaksınız,) yeryüzü ardarda sarsılıp paramparça olduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ve Rabbin(in haşmeti) ortaya çıktığında ve melekler (gerçek hüviyetleriyle) saf saf olduklarında? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte o Gün cehennem (gözönüne) getirilip konacak; o Gün insan (yaptığı ve yapmadığı her şeyi) hatırlayacak ama bu hatırlamanın ne faydası olacak ona? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, "Ah, keşke (gelecek) hayatım için önceden bir hazırlık yapsaydım!" diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hiç kimse Allah’ın o Gün (günahkarlara verdiği) azap gibi azap veremez; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ve hiç kimse O’nun gibi bağlarla bağlayamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Ama dürüst ve erdemlilere,) "Ey iç huzuruna ermiş olan insanoğlu!" (diye seslenecek Allah,) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Rabbine O’ndan hoşnut kalmış ve (O’nu) hoşnut etmiş olarak dön, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. gir, öyleyse Benim (öteki sadık) kullarımla birlikte, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. gir cennetime!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster