1. Ben bu beldeyi tanıklığa çağırırım, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. senin serbestçe yaşadığın bu beldeyi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ve (tanıklığa çağırırım) anne babayı ve çocukları: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçek şu ki, Biz insanı acı, sıkıntı ve imtihan (ile yüklü bir hayat)a gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsan, kimsenin kendi üzerinde güç sahibi olmadığını mı zannediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Övünüp duruyor: "Ben, yığınla servet tükettim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Peki, kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz ona iki göz vermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir dil ve bir çift dudak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ve ona (kötülüğün ve iyiliğin) iki yolunu da göstermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ama o, sarp yokuşa tırmanmayı denemedi... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bilir misin nedir o sarp yokuş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (O,) boynunu (günah zincirinden) kurtarmaktır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. yahut (kendi) aç iken (başkasını) doyurmaktır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. yakını olan bir yetimi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. yahut toprağa uzanıp kalmış olan (yabancı) bir yoksulu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ve imana ermişlerden ve birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte böyleleri dürüstlüğe ve erdemliliğe erişmiş olanlardır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bizim mesajlarımızın doğruluğunu inkara şartlanmış olanlar ise kötülüğe batmış kimselerdir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. üzerlerine salınmış ateş (ile). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster