1. Ant olsun şafağa Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve on geceye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çifte ve teke, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Geçip giderken geceye! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunlarda akıl sahibi için bir yemin var değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinin ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sütunlu irem kentine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Vadide kayaları yontan Semud’a Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve kazıklar/direkler/piramitler sahibi Firavun’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar ki; ülkelerde azgınlık etmişlerdi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Oralarda fesadı çoğaltmışlardı/karışıklık çıkartmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bundan dolayı Rabbin üzerlerine bir azap kamçısı çarpıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şüphesiz rabbin görüp gözetlemekteydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Insan böyledir! Rabbi onu açığa çıkaracağı zaman, ona ikram eder de bol nimet verirse: "Rabbim bana ikram etti" der, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama yine; rızkını daraltırsa: "Rabbim bana ihanet etti" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayir Hayir! Aksine siz yetime ikram etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksulu doyurmak için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mirası hırsla harcıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve malı da öyle sınırsız bir sevgiyle seviyorsunuz ki!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayir Hayir/bu böyle gitmeyecek! Yeryüzü çarpıla çarpıla parçalandığı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve Rabbin(in emri) gelip de melekler saf saf dizildiği zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O gün cehennem de getirilmiştir. İşte insan o gün hatırlar. Ama artık hatırlamanın ona ne faydası var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Der ki: "Yazık, ne olurdu bu hayatım için, önceden bir şeyler takdim etseydim/gönderseydim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Işte o gün, hiç kimse O’nun azabı gibi azap edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hiç kimse O’nun vuracağı bağ gibi bir bağ vuramaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey huzura ERMİŞ/huzur bulmuş kişi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Razı etmiş olarak, razı edilmiş olarak Rabbinin huzuruna dön. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Artık kullarımın arasına gir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Cennetime gir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster