1. Andolsun fecre, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve on geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hem çifte, hem de teke, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve yürüyüp gittiği zaman geceye ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunlarda akıl sahibi kimse için bir yemin var, değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinin Âd’a ne yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yüksek sütunlar sahibi İrem’e? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki şehirler içinde bir benzeri yaratılmış değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve vadide kayaları oyupbiçen Semud’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve kazıklar sahibi Firavun’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Oralarda fesadı artırmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bundan dolayı Rabbin onların üzerine azab kamçısı yağdırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Çünkü Rabbin gözetleme mevkiindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini sınayıp ona ikramda bulunup nimetler verse: "Rabbim bana ikram etti." der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama ne zaman onu deneyerek rızkını kıssa, hemen: "Rabbim bana ihanet etti." der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır, hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksula yedirmek için de birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mirası da, sürekli yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı bir yığma tutkusuyla çok seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, hayır; yeryüzü parça parça yıkılıp darmadağın olduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbin gelip melekler saf saf dizildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O gün, cehennem de getirilecek, insan o gün hatırlayacak, fakat hatırlamanın ona ne faydası var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Ah ne olurdu hayatım için hazırlasaydım." der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık O gün, Allah’ın azap ettiği gibi, hiçbir kimse azap edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O’nun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey huzura ermiş olan nefis! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Razı olmuş ve rızaya ermiş olarak dön Rabbine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Haydi katıl kullarıma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve gir cennetime! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster