1. Tan yerinin ağarmasına andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. On geceye andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çifte ve teke andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Geçip giden geceye andolsun (ki, müşrikler azaba uğrayacaklardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şüphesiz Rabbin, gözetlemededir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, "Rabbim beni aşağıladı" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır, hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Haram helâl demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı da pek çok seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (22-23) Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (22-23) Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık o gün, Allah’ın edeceği azabı kimse edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Allah, şöyle der:) "Ey huzur içinde olan nefis!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "(İyi) kullarımın arasına gir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Cennetime gir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster