1. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kızgın ateşe girerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O, ne besler ne de açlıktan kurtarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yüksek bir cennettedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Orada akan bir kaynak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-16) Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-16) Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (13-16) Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (13-16) Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (23-24) Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (23-24) Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster