1. Andolsun tanyerinin ağarmasına! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. On geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çifte ve teke. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gitmekte olan geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ki bunlarda akıl sahipleri için birer yemin değeri var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yüksek sütunlu İrem’e. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Vadide kayaları oyarak evler yapan Semud kavmine? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ve kazıklar sahibi Firavun’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunlar ülkelerinde azmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Oralarda çok kötülük etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azab kırbacını çarptı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Çünkü Rabbin her an gözetlemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Rabbin denemek için bir insana iyilik edip, nimet verdiği zaman o: «Rabbim beni şerefli kıldı» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat onu sınamak için rızkını daraltıp bir ölçüye göre verdiği zaman: «Rabbim bana hor baktı» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır yetime karşı cömert davranmıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi özendirmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Size kalan mirası hak gözetmeden yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı pek çok seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, yer çarpılıp paralandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Melekler sıra sıra dizilip, Rabbinin buyruğu gelince, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar, ancak artık anlamanın kendisine ne faydası var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O zaman insan, ’Ah keşke ben bu hayatım için önceden iyi işler yapıp gönderseydim’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O gün O’nun yapacağı azabı kimse yapamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O’nun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey huzura eren nefis! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Razı edici ve razı edilmiş olarak Rabbine dön. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İyi kullarım arasına katıl. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Cennetime gir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster