1. Hayır, and içerim bu şehre. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki sen bu şehre girmektesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Doğurana ve doğurduğuna andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Biz insanı birtakım zorluklar, zahmetler ve sıkıntılar içinde yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yığın yığın mal tüketmişimdir diyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz ona iki göz vermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir dil, iki dudak vermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Biz ona eğri ve doğru iki yol göstermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Fakat o zor geçidi aşmaya girişmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O geçit bir köle ve esir azad etmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yahut açlık gününde doyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Akraba olan yetimi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hiçbir şeyi olmayan yoksulu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte bunlar amel defterleri sağdan verilenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ayetlerimizi inkar edenler. İşte onlar amel defterleri soldan verilenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlar her yönden ateşe kapatılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster