1. Rabbinin yüce adını tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yaratıp düzene koyan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Takdir edip hidayeti gösteren O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Otlağı çıkaran, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra da onu karamsı bir sel köpüğü haline getiren O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bundan böyle sana Kur’ân’ı okutacağız da unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yalnız Allah’ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni en kolay yola muvaffak kılacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Saygısı olan öğüt alacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O ki, en büyük ateşe girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra ne ölecek onda, ne de hayat bulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu felah buldu (günahtan) temizlenen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Rabbinin adını anıp namaz kılan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İbrahim ve Musa’nın sahifelerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster