1. Yüce Rabbinin ismini tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki yaratıp düzenledi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Takdir edip yol gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Otlağı yeşertti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ardından onu kupkuru ve simsiyah yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sana okutacağız, ve sen unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah’ın dilediği müstesna. Şüphesiz O açığı da bilir, gizliyi de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz seni en kolaya iletip başarılı kılacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde –eğer öğüt fayda verirse sen de öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Titreyerek korkan kimse öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bedbaht olan kimse ondan kaçınır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O ki en büyük ateşi boylayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra orada hem ölmeyecek hem de yaşamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu, arınan kurtulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Oysa siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphesiz bu, önceki sahifelerde de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İbrahim ile Musa’nın sahifelerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster