1. (Her şeyden) yüce olan Rabbinin adını tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yaratan ve biçim veren. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Takdir eden ve yol gösteren. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Merayı/otlağı çıkaran. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve onu kuru ota çeviren O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sana (Kur’an’ı) okutacağız, sen de unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah’ın dilediği dışında.. Çünkü O, açıktakini de gizli olanı da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kolay olması için seni başarılı kılacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde, öğüt/uyarı fayda verecekse öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Korkan öğüt alacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İsyankar olan ondan kaçar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O, büyük ateşe girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada ne ölür; ne de yaşar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Arınan kurtuluşa ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Rabbinin adını anıp, namaz kılan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ahiret ise daha iyi ve kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bu, evvelkilerin sahifelerinde de (yazılıdır.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster